Conan Raw Zone

Khu lưu giữ những bản Conan phiên bản tiếng nước ngoài, spoiler, bản dịch nhanh... trước khi ra bản dịch tiếng Việt chính thức.

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Lượt xem
Mới gửi ↓
 1. hell_angel1795
  Trả lời:
  7
  Lượt xem:
  190
 2. hell_angel1795
  Trả lời:
  76
  Lượt xem:
  18.540
 3. hell_angel1795
  Trả lời:
  63
  Lượt xem:
  36.871
 4. hell_angel1795
  Trả lời:
  62
  Lượt xem:
  32.304
 5. hell_angel1795
  Trả lời:
  37
  Lượt xem:
  33.614
 6. hell_angel1795
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  19.157
 7. hell_angel1795
  Trả lời:
  12
  Lượt xem:
  38.110
 8. Eindeh
  Trả lời:
  50
  Lượt xem:
  46.498
 9. hell_angel1795
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  39.606
 10. hell_angel1795
  Trả lời:
  46
  Lượt xem:
  46.861
 11. omega911
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  40.992
 12. Katherin
  Trả lời:
  44
  Lượt xem:
  62.337
 13. Katherin
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  42.793
 14. mycroftthoai
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  52.900
 15. hell_angel1795
  Trả lời:
  51
  Lượt xem:
  58.712
 16. hell_angel1795
  Trả lời:
  31
  Lượt xem:
  57.845
 17. hell_angel1795
  Trả lời:
  49
  Lượt xem:
  63.583
 18. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  67.406
 19. hell_angel1795
  Trả lời:
  41
  Lượt xem:
  69.908
 20. hell_angel1795
  Trả lời:
  6
  Lượt xem:
  53.982
 21. hell_angel1795
  Trả lời:
  34
  Lượt xem:
  66.719
 22. hell_angel1795
  Trả lời:
  19
  Lượt xem:
  65.781
 23. hell_angel1795
  Trả lời:
  31
  Lượt xem:
  60.313
 24. hell_angel1795
  Trả lời:
  69
  Lượt xem:
  78.033
 25. hell_angel1795
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  54.985
 26. HuongNguyen_93
  Trả lời:
  7
  Lượt xem:
  56.836
 27. hell_angel1795
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  54.944
 28. hell_angel1795
  Trả lời:
  25
  Lượt xem:
  70.695
 29. hell_angel1795
  Trả lời:
  50
  Lượt xem:
  62.789
 30. disme
  Trả lời:
  2
  Lượt xem:
  53.219

Sắp xếp chủ đề

Đang tải...
Đang tải...