Fan of Shiho Miyano

Đây là nhóm dành cho những người yêu thích Shiho nhé !
Nội quy nhóm :
1 )
Vì đây là nơi dành cho fan của Shiho nên ai là antifan xin vui lòng bấm back
2 ) Cấm những comment xúc phạm đến Shiho
3 ) Không gây war, cư cử tôn trọng người khác
4 ) Không được nói những điều không liên quan
Ai mà vi phạm 3 điều cuối trên thì sẽ có hình thức kỉ luật :
Lần 1 : Cảnh báo, để tự xóa comment
Lần 2 : Cảnh báo nặng hơn, xóa comment
Lần 3 : Đuổi khỏi nhóm

Em sẽ chọn ra 4 người để làm trưởng nhóm
Thân,
Kichio
Đang tải...