Hóa thân làm nhân vật DC!

Nơi này bạn thoải mái tùy chọn 1 nhân vật trong DC để hóa thân vào. Lưu ý, bạn chỉ được chọn 1 nhân vật và phải cố gắng diễn sao cho đạt và đúng với tính cách nhân vật bạn chọn.
Enjoy! <3
 
Title
Replies
Last Post
 1. Trả lời:
  504
  Minerval Glass
  12:43 ngày 24/3/2017
 2. Trả lời:
  407
  Mori Ran
  20:22 ngày 23/3/2017
 3. Trả lời:
  15
  Vermouth
  18:18 ngày 23/3/2017
 4. Trả lời:
  31
  Sera Masumi
  12:12 ngày 23/3/2017
 5. Happy Birthday

  Kudo Yukiko 6/3/2017
  Trả lời:
  6
  Gin
  17/3/2017
 6. Trả lời:
  165
  Nakamori Aoko
  16/3/2017
 7. Trả lời:
  101
  Sera Masumi
  15/3/2017
 8. Trả lời:
  69
  Vermouth
  14/3/2017
 9. Trả lời:
  113
  Minerval Glass
  10/3/2017
 10. Trả lời:
  22
  Suzuki Sonoko
  9/3/2017
Đang tải...