Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

 1. xuanhung_xd9 Dám Nghĩ - Dám Làm - Dám Chịu

  Bài viết: 2.062
  Lượt thích: 3.553
  Kinh nghiệm: 113
  Trường:
  Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

  Câu hỏi ôn tập môn pháp luật đại cương ( có đáp án )

  Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ minh họa)

  Câu 2: Phân tích nguồn gốc, bản chất, vai trò của pháp luật.

  Câu 3: Quan hệ pháp luật là gì? Phân tích thành phần của quan hệ pháp luật (Lấy ví dụ minh họa).

  Câu 4: Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước.

  Câu 5: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Trình bày hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay.

  Câu 7: Trình bày khái niệm, đặc điểm và các loại trách nhiệm pháp lý.

  Câu 8: Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Trình bày những yêu cầu cơ bản và vấn đề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  Câu 9: Tội phạm là gì? Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm (Lấy ví dụ minh họa).

  …………….

  Câu 20: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình. Phân tích những điều kiện kết hôn được quy định

  Chia sẻ cùng bạn bè

  Các file đính kèm:

   

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

 1. pháp luật đại cương

  ,
 2. phap luat dai cuong

  ,
 3. cau hoi phap luat dai cuong

  ,
 4. Câu hỏi môn pháp luật đại cương,
 5. cau hoi pháp luật đại cương,
 6. câu hỏi ôn tập pháp luật đại cương,
 7. câu hỏi ôn tập môn pháp luật đại cương,
 8. cau hoi on thi mon phap luat dai cuong,
 9. ôn tập pháp luật đại cương,
 10. tài liệu ôn thi pháp luật đại cương,
 11. câu hỏi và đáp án pháp luật đại cương,
 12. cau hoi mon phap luat dai cuong,
 13. câu hỏi ôn tập môn pháp luật,
 14. Cau hoi on tap phap luat dai cuong,
 15. câu hỏi và đáp án môn pháp luật đại cương,
 16. cau hoi on thi mon phap luat ,
 17. tài liệu ôn tập môn pháp luật đại cương,
 18. cau hoi on tap phap luat dai cuong co dap an,
 19. câu hỏi vấn đáp môn pháp luật đại cương ,
 20. tài liệu ôn tập pháp luật đại cương,
 21. câu hỏi pháp luật đại cương có đáp án,
 22. nhung cau hoi mon phap luat dai cuong,
 23. tài liệu ôn thi môn pháp luật đại cương,
 24. pháp luật đại cương,
 25. câu hỏi ôn tập môn pháp luật đại cương