1. Newsun Never set!

  Bài viết: 7.508
  Lượt thích: 34.137
  Kinh nghiệm: 113
  Trường:
  HCMUS
  1. IQ là gì?
  2. Phương pháp đo IQ.
  - Một chút bàn luận.
  - Công thức tính IQ.
  - Minh họa các câu test đo IQ.
  3. Những điều nói thêm về IQ.
  4. Giới thiệu trang web để tự kiểm tra IQ.


  Chia sẻ cùng bạn bè

  Các file đính kèm:

  qqqq11, tag_questiondolien thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đổi