Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

 1. xuanhung_xd9 Dám Nghĩ - Dám Làm - Dám Chịu

  Bài viết: 2.062
  Lượt thích: 3.555
  Kinh nghiệm: 113
  Trường:
  Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

  Tài liệu ôn thi môn Lý luận hành chính nhà nước. ( Full)

  1.Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
  Môn học bao gồm các nội dung cơ bản: các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, quan niệm về hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, quá trình ban hành và thực thi các quyết định hành chính nhà nước, chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, kiểm soát đối với hành chính nhà nước và nâng cao năng lực, hiệu quả của hành chính nhà nước…
  2.Mục tiêu của môn học:
  · Hướng dẫn học viên tiếp cận và nắm được đối tượng, phương pháp và nguyên tắc hành chính nhà nước;
  · Cung cấp cho học viên những nội dung cơ bản nhất về các chức năng hành chính nhà nước;
  · Định hướng học viên tiếp cận với thực tiễn quản lý ở các cơ quan hành chính nhà nước khác nhau, từ đó, kết hợp với lý luận đã được giới thiệu để bước đầu có được những kỹ năng cần thiết đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước

  3 Tài liệu học tập:
  · Giáo trình Hành chính công– Khoa Hành chính, Học viện Hành chính;
  · Văn kiện Đại hội Đảng IX của Đảng Cộng sản Việt Nam
  · Tuyển tập Hồ Chí Minh: Phần nói về công tác cán bộ.
  · Hành chính công – HVHC – Chương trình sau đại học
  · Hành chính công và quản lý hiệu quả Chính phủ - VIM
  · Hành chính học đại cương – GS Đoàn Trọng Truyến
  · Lý luận quản lý nhà nước – GS Mai Hữu Khuê
  · Đổi mới hoạt động của Chính Phủ - Tài liệu dịch
  · Hành chính đại cương và Hành chính công – Khoa Hành chính học – Chương trình dành cho hệ chuyển đổi.
  · Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ - Khoa Hành chính học
  · Các văn bản pháp luật:
  o Luật Cán bộ, Công chức 2008
  o Luật giải quyết khiếu nại tố cáo
  o Luật phòng chống tham nhũng
  o Luật Thanh tra
  o Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  o Luật tổ chức Quốc Hội
  o Luật tổ chức Chính phủ
  o Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
  o Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

  Chia sẻ cùng bạn bè

  Các file đính kèm:

  thuyenthuyen, meoluoi21loveparadise_kute thích điều này.
   

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

 1. tài liệu môn khoa học hành chính

  ,
 2. tai lieu quan ly hanh chinh nha nuoc

  ,
 3. đề cương môn lý luận hành chính nhà nước

  ,
 4. tai lieu on thi mon quan ly hanh chinh nha nuoc,
 5. tai lieu mon quan ly hanh chinh nha nuoc,
 6. de thi hanh chinh nha nuoc,
 7. câu hỏi môn khoa học hành chính,
 8. đề thi môn quản lý hành chính nhà nước,
 9. nhung cau hoi dap trong mon li luan nha nuoc,
 10. mon ly luan nha nuoc,
 11. cau hoi on tap mon ly luan hanh chinh nha nuoc,
 12. tài liệu môn lí luận hành chính nhà nước,
 13. de thi ly luan hanh chinh nha nuoc hoc vien hanh chinh,
 14. DE CUONG MON LY LUAN HANH CHINH NHA NUOC,
 15. cau hoi mon ly luan hanh chinh nha nuoc,
 16. cau hoi on thi mon co so ly luan ve hanh chinh nha nuoc,
 17. cau hoi on thi mon ly lian nha nuoc,
 18. cau hoi thi mon ly luan nha nuoc,
 19. đề thi môn lý luận hành chính nhà nước