Ký Sự Những Năm 80 Ký Sự Những Năm 80

Nông Kiều Có Phúc Nông Kiều Có Phúc

Tần Tấn Chi Hảo Tần Tấn Chi Hảo

[Thập Niên 70] Phúc Bảo [Thập Niên 70] Phúc Bảo

Điền văn, chủng điền văn là thể loại truyện cho những bạn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản, ngọt ngào, không có cao trào, tranh đấu.

Truyện điền văn kể về cuộc sống , sự nghiệp cũng như đời sống tình cảm của nhân vật chính.