Minh Vương Phu Quân Minh Vương Phu Quân

Bách Luyện Thành Thần Bách Luyện Thành Thần

   
Tại Hạ Không Phải Là Nữ Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Vãn Thiền Vãn Thiền

Nàng Là Vai Chính Nàng Là Vai Chính

Gả Ma Gả Ma

Ta Chính Là Thần Ta Chính Là Thần