Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Rơi Vào Ngân Hà Rơi Vào Ngân Hà

Lúc Tàn Canh Lúc Tàn Canh

Ám Hiệu Tình Đầu Ám Hiệu Tình Đầu

Cô Nàng Quạ Đen Cô Nàng Quạ Đen

Cực Phẩm Thánh Y Cực Phẩm Thánh Y