Hai Bản Ngã Hai Bản Ngã

Bất Kham Bất Kham

Tàn Độc Lương Duyên Tàn Độc Lương Duyên

Thể loại truyện ngược có những tình tiết/tình huống khiến người xem có xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.