Tu La Vũ Thần Tu La Vũ Thần

Luân Hồi Thương Đế Luân Hồi Thương Đế

Khấu Vấn Tiên Đạo Khấu Vấn Tiên Đạo

Tống Tiên Hành Tống Tiên Hành

Chiến Tuyệt Vô Song Chiến Tuyệt Vô Song

Nhân Thường Nhân Thường

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: