Lạn Kha Kỳ Duyên Lạn Kha Kỳ Duyên

   
Đỉnh Luyện Thần Ma Đỉnh Luyện Thần Ma

   
Thân Vô Thải Vũ Thân Vô Thải Vũ

   
Bách Luyện Thành Thần Bách Luyện Thành Thần

   
Dị Giới Thú Y Dị Giới Thú Y

   
Nghịch Thiên Chí Tôn Nghịch Thiên Chí Tôn

   
Ngự Linh Thế Giới Ngự Linh Thế Giới

   
Thánh Khư Thánh Khư

   
Thương Nguyên Đồ Thương Nguyên Đồ

   
Thần Đạo Đan Tôn Thần Đạo Đan Tôn

   
Thôn Phệ Cuồng Đế Thôn Phệ Cuồng Đế

   
Sát Thần Sát Thần

   
Vô Tận Kiếm Trang Vô Tận Kiếm Trang

   
Chàng Rể Ma Giới Chàng Rể Ma Giới

   
Vô Địch Kiếm Vực Vô Địch Kiếm Vực

   
Long Huyết Chiến Thần Long Huyết Chiến Thần

   
Đấu Phá Thương Khung Đấu Phá Thương Khung

   
Thế Giới Hoàn Mỹ Thế Giới Hoàn Mỹ

   
Đại La Thiên Tôn Đại La Thiên Tôn

   
Ba Nghìn Kiếm Giới Ba Nghìn Kiếm Giới

   
Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: