Đỉnh Luyện Thần Ma Đỉnh Luyện Thần Ma

   
Đế Cuồng Đế Cuồng

Thân Vô Thải Vũ Thân Vô Thải Vũ

   
Chiến Tuyệt Vô Song Chiến Tuyệt Vô Song

Bách Luyện Thành Thần Bách Luyện Thành Thần

   
Hàn Thiên Ký Hàn Thiên Ký

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Vãn Thiền Vãn Thiền

Bán Tiên Bán Tiên

Gả Ma Gả Ma

Tu La Giới Chí Tôn Tu La Giới Chí Tôn

Thanh Liên Chi Đỉnh Thanh Liên Chi Đỉnh

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: