Già Thiên Già Thiên

   
Cửu Đỉnh Ký Cửu Đỉnh Ký

   
Mãng Hoang Kỷ Mãng Hoang Kỷ

   
Hậu Tinh Thần Biến Hậu Tinh Thần Biến

   
Tinh Thần Biến Tinh Thần Biến

   
Bàn Long Bàn Long

   
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

   
Nguyên Tôn Nguyên Tôn

   
Tiên Nghịch Tiên Nghịch

   
Thần Khống Thiên Hạ Thần Khống Thiên Hạ

   
Vũ Động Càn Khôn Vũ Động Càn Khôn

   
Linh Kiếm Tôn Linh Kiếm Tôn

Vô Tiên Vô Tiên

Không Đường Thối Lui Không Đường Thối Lui

   
Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: