Thất Giới Truyền Thuyết Thất Giới Truyền Thuyết

   
Đấu La Đại Lục Đấu La Đại Lục

   
Tiên Lộ Yên Trần Tiên Lộ Yên Trần

Gã Nhân Tiên Này Quá Nghiêm Túc Gã Nhân Tiên Này Quá Nghiêm Túc

Minh Thần Hệ Thống Minh Thần Hệ Thống

Hắc Vũ Chi Lâm Hắc Vũ Chi Lâm

Phong Thần Phong Thần

Dị Giới Truy Mỹ Ký Dị Giới Truy Mỹ Ký

Đạo Thống Vô Nhất Đạo Thống Vô Nhất

Anh Hùng Anh Hùng

   
Trò Chơi Luân Hồi Trò Chơi Luân Hồi

Long Chi Đế Tu Long Chi Đế Tu

Lãng Tịnh Lãng Tịnh

Đế Bá - Lý Bát Dạ Đế Bá - Lý Bát Dạ

Thiên Hồn Đại Lục Thiên Hồn Đại Lục

Nữ Thần Giới Nữ Thần Giới

Cẩu Huyết Trùng Thiên Cẩu Huyết Trùng Thiên

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

   
Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: