Sư Tôn Hắn Không Nghĩ Sư Tôn Hắn Không Nghĩ

Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Khí Vũ Trụ Khí Vũ Trụ

Vấn Kiếm Vấn Kiếm

Nhất Kiếp Tiên Phàm Nhất Kiếp Tiên Phàm

Dục Tu Ký Dục Tu Ký

Nhân Tổ Nhân Tổ

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: