Thiên Địa Đại Đạo Thiên Địa Đại Đạo

Đệ Nhất Tình Địch Đệ Nhất Tình Địch

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Ngũ Thần Đại Lục Ngũ Thần Đại Lục

Dị Giới Thú Y Dị Giới Thú Y

   
Nghịch Thiên Chí Tôn Nghịch Thiên Chí Tôn

   
Ngự Linh Thế Giới Ngự Linh Thế Giới

   
Phong Lưu Chân Tiên Phong Lưu Chân Tiên

Thánh Khư Thánh Khư

   
Thương Nguyên Đồ Thương Nguyên Đồ

   
Phong Thần Châu Phong Thần Châu

Thần Đạo Đan Tôn Thần Đạo Đan Tôn

   
Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: