Thôn Phệ Cuồng Đế Thôn Phệ Cuồng Đế

   
Sát Thần Sát Thần

   
Vô Tận Kiếm Trang Vô Tận Kiếm Trang

   
Chàng Rể Ma Giới Chàng Rể Ma Giới

   
Vô Địch Kiếm Vực Vô Địch Kiếm Vực

   
Long Huyết Chiến Thần Long Huyết Chiến Thần

   
Đại Bát Hầu Đại Bát Hầu

Tinh Phong Truyền Thuyết Tinh Phong Truyền Thuyết

Mạc Cầu Tiên Duyên Mạc Cầu Tiên Duyên

Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Đấu Phá Thương Khung Đấu Phá Thương Khung

   
Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: