Thế Giới Hoàn Mỹ Thế Giới Hoàn Mỹ

   
Nhất Kiếm Độc Tôn Nhất Kiếm Độc Tôn

Đại La Thiên Tôn Đại La Thiên Tôn

   
Phong Thần Ký Phong Thần Ký

Huyền Lục Huyền Lục

Thiên Vực Thương Khung Thiên Vực Thương Khung

Ba Nghìn Kiếm Giới Ba Nghìn Kiếm Giới

   
Tiên Võ Đế Tôn Tiên Võ Đế Tôn

   
Đan Hoàng Võ Đế Đan Hoàng Võ Đế

Âm Dương Tiên Sinh Âm Dương Tiên Sinh

Ta Thực Sự Siêu Hung Ta Thực Sự Siêu Hung

Đệ Cửu Môn Đệ Cửu Môn

Lược Thiên Ký Lược Thiên Ký

   
Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: