Đắc Ý Nhất Nhân Gian Đắc Ý Nhất Nhân Gian

   
Nhật Ký Sa Tăng Nhật Ký Sa Tăng

Phần Thiên Phần Thiên

Hành Trình Bất Tử Hành Trình Bất Tử

Chư Thiên Ký Chư Thiên Ký

   
Ngã Thị Chí Tôn Ngã Thị Chí Tôn

Cửu Vũ Thần Tôn Cửu Vũ Thần Tôn

Kị Sĩ Thứ Chín Kị Sĩ Thứ Chín

Đại Đạo Độc Hành Đại Đạo Độc Hành

   
Long Linh Long Linh

Mộng Tu Tiên Mộng Tu Tiên

   
Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: