Phế Căn Vô Địch Phế Căn Vô Địch

Lục Ma Lục Ma

Tiên Ngộ Tiên Ngộ

Vô Thượng Sát Thần Vô Thượng Sát Thần

   
Hồng Hoang Quan Hệ Hộ Hồng Hoang Quan Hệ Hộ

Lam Lam

Bất Quá Tư Quân Bất Quá Tư Quân

   
Linh Sát Linh Sát

   
Dâm Hoàng Dâm Hoàng

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: