Người Chơi Hung Mãnh Người Chơi Hung Mãnh

Vương Mệnh Vương Mệnh

Vì Tôi Là Tiên Nữ Vì Tôi Là Tiên Nữ

   
Ta Là Võ Học Gia Ta Là Võ Học Gia

Địa Cầu Online Địa Cầu Online

Long Linh Long Linh

Võng Du Đại Tướng Sư Võng Du Đại Tướng Sư

Quyền Khuynh Nhất Thế Quyền Khuynh Nhất Thế

Là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tưởng, thường lấy bối cảnh là các game online trên mạng với công nghệ cao, kỳ ảo và tác giả của thể loại này thường rất giàu trí tưởng tượng.