Ký Sự Những Năm 80 Ký Sự Những Năm 80

Pokemon Dị Điểm Pokemon Dị Điểm

Tiểu Dương Đà Tiểu Dương Đà

Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.