Nghe Đồn Nghe Đồn

   
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

   
Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng

   
Nhân Duyên Tiền Định Nhân Duyên Tiền Định

   
Dị Giới Thú Y Dị Giới Thú Y

   
Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

   
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.