Nàng Là Vai Chính Nàng Là Vai Chính

Sư Tôn Hắn Không Nghĩ Sư Tôn Hắn Không Nghĩ

Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Nghe Đồn Nghe Đồn

   
Dâm Ma Dâm Ma

Ta Có Một Bầy Họa Thủy Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.