Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà! Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Cuồng Thám Cuồng Thám

Học Viện Nữ Thần Học Viện Nữ Thần

Sư Tôn Tuỳ Hứng Sư Tôn Tuỳ Hứng

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure? Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.