Dị Giới Thú Y Dị Giới Thú Y

   
Ông Xã, Chúng Ta Xuyên Không Ông Xã, Chúng Ta Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.