1001 Cách Theo Đuổi Lão Công 1001 Cách Theo Đuổi Lão Công

   
Cứu Vớt Vai Ác Kia Cứu Vớt Vai Ác Kia

Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.